• Üniversite Adı BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 10.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Haz.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Fizik, Kimya ve Enerji alanlarında en az lisans mezunu, ilgili alanlarda veya tercihen işletme alanında yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış olmak.

T.C.BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yüksekokulumuza bağlı birimlerden Enerji Tesisleri İşletmeciliği Programında istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı resmi gazetede ilan edilen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince üniversitelerin Fizik, Kimya ve Enerji alanlarında en az lisans mezunu, ilgili alanlarda veya tercihen işletme alanında yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) alanıyla ilgili puan türünde en az 70 puan almış olmak.

3- Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az iki yıl tecrübeli olmak(Yükseklisans ve Doktora mezunlarında tecrübe aranmaz).

4- En az lisans mezunu olmakMUAFİYET : Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.(merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ : Adaylar, başvurularını Yüksekokulumuzun Vatan Cad. No:69 Kavacık 34805 Beykoz/İSTANBUL adresine yapacaklardır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
-Dilekçe
-Lisans Belgesi
-Lisans Transkript
-Nüfus Cüzdanı Örneği
-2 Adet Fotoğraf -Özgeçmiş
- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
- Yükseklisans, Doktora Belgesi
-Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya
- Varsa yabancı dil belgesi

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.