• Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Haz.11
 • Kadro Derecesi

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezine Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunu, alanında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip Öğretim Görevlisi alınacaktır.

T.C.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad.No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel:0212 311 50 00
Faks:0212 216 84 41
e-posta: ikgelisim@bilgi.edu.tr

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip olmak: KPDS/ÜDS (İngilizce) 87 veya TOEFL (IB-82/CB-213,PB-550) veya IELTS 6.5 veya tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. Örnek Dilekçe Formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir.

Özgeçmiş
ALES Belgesi
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Öğrenim Belgeleri (Diplomalar ve Transkriptler) Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
Hizmet Belgesi

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.