• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı OTOMOTİV
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 10.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.Haz.11
 • Kadro Derecesi 4

Makina Mühendisliği Bölümü lisans programından mezun olmuş olmak, Makina Mühendisliği alanında doktora programını tamamlamış olmak, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 75 puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ:31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.