• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı İktisadi ve İdari Programlar
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 02.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Haz.11
 • Kadro Derecesi

Matematik bölümü lisans dercesine sahip olmak.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevilisi alınacaktır.


Aranan Koşullar:

1. ALES'ten en az 75 almış olmak. (başka bir üniversite görev yapmakta veya daha önce yapmış olanlar için bu koşul aranmayacaktır)

2. Matematik bölümü lisans dercesine sahip olmak.

3. Alanında en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak.


İstenen Belgeler:

1. ALES Sonuç Belgesi aslı

2. Diploma fotokopileri

3. Resmi transkript

4. Başvuru dilekçesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)


Başvuru:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Abide-i Hürriyet caddesi No: 316, Şişli İstanbul adresine yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.

NOT: Giriş sınavının yeri ve saati müracaat edecekleri birimlerden öğrenilecektir.