• Üniversite Adı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.Haz.11
 • Kadro Derecesi

En az beş yıl deneyimli ve ölçme / değerlendirme ile denizcilik ingilizcesi terimleri konularında çalışmış olmak.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim dili zorunlu ingilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2011-2012 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ OKUTMANLAR ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğüne şahsen veya posta* yolu ile mürcaat etmeleri gerekmektedir.


Aranan Koşullar;

İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması veya diğer İngilizce Lisans Programlarını bitirenler için diplomayla birlikte İngilizce Öğretmenlik Sertifikası
Yabancı ülkelerden alınan diplomalara ait onaylı “Denklik Belgesi”
ALES Başarı Belgesi; herhangi bir puan türünden (70/100)

KPDS/ÜDS veya TOEFL, IELTS vb. gibi eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birine ait başarı belgesi.(KPDS/ÜDS için 80/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan)

Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

Dilekçe , Özgeçmiş, 2 fotoğraf
Nüfus Cuzdanı Sureti
Noter onaylı diploma suretleri ile lisans mezuniyet notunu gösterir transkript
ALES ve yabancı dil (İngilizce) başarı belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti.
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”

Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar; 0216 581 00 50, Faks ;0216 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr

Adres : Pirireis Üniversitesi Hacıoğlu Sokak İstasyon Mah. Tuzla/İstanbul*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.