• Üniversite Adı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Haz.11
 • Kadro Derecesi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans mezunu olup Yükseklisansa devam etmek ve Uzakyol Vardiya Mühendisliği yeterliği belgelerine sahip olmak

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim dili zorunlu ingilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2011-2012 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğüne şahsen veya posta* yolu ile mürcaat etmeleri gerekmektedir.

Aranan Koşullar;

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak
Başvurduğu kadronun alanıyla ilgili Yükseklisans derecesine sahip olmak veya Yükseklisansa başlamış olmak
ALES’ten alanında en az 70/100 puan almış olmak
KPDS/ÜDS için 80/100, eşdeğer sınavlar için kabul edilen taban puan


Başvuru Şekli ve İstenen Belgeler:

Dilekçe, Özgeçmiş, 2 fotoğraf
Nufus Cüzdan sureti
Noter onaylı; diploma sureti ile lisans mezuniyet notunu gösrerir transkript
Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Üniversitemizden temin edecekleri “Bilgi Formu”


Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğrenim Kurumunda başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanırİLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar; 0216 581 00 50, Faks ;0216 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr

Adres : Pirireis Üniversitesi Hacıoğlu Sokak İstasyon Mah. Tuzla/İstanbul


*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz