• Üniversite Adı PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 03.Haz.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Haz.11
 • Kadro Derecesi

Mekatronik Yüksek Lisans derecesine ve Telsiz Operatörlüğü belgesine sahibi olmak.

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Öğrenim dili zorunlu ingilizce olan Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine 2011-2012 akademik yılı başında göreve başlamak üzere, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca,

TAM GÜNLÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAKTIR

Belirtilen koşulları taşıyan adayların istenilen belgeleri ekledikleri dilekçe ile son başvuru tarihine kadar Üniversite Rektörlüğüne şahsen veya posta* yolu ile mürcaat etmeleri gerekmektedir.


Aranan Koşullar;

İlgili alanda Yüksek Lisans derecesini veya Lisans mezunu olup alanında en az on yıl tecrübeli olduğunu gösterir belge
Lisans Mezuniyet notunu gösterir tasdikli belge,
ALES BAŞARI BELGESİ (Lisans Öğrenimini Bitirdiği alandan 70/100)
KPDS/ÜDS veya TOEFL,IELTS gibi eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden asgari 80/100 puan almış olmak (Ana dili ingilizce olanlar ile Lisans veya Doktora Öğrenimini yurt içinde veya dışında öğrenim dili İngilizce olan bir proğramda tamamladığını belgeleyenler hariç)
Doktoralı olmak veya İngilizce eğitim yapılan Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak tercih nedenidir.

Muafiyetler:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile daha önce bir Yükseköğretim Kurumunun başvurulan öğretim elemanı kadrosunda çalışmış olanlar ALES’ten muaftır. Değerlendirmede ALES notu 70/100 olarak uygulanır

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Telefonlar : 0216 581 00 50, Faks ;0216 581 00 51- Web:www.pirireis.edu.tr

Adres : Pirireis Üniversitesi Hacıoğlu Sokak İstasyon Mah. Tuzla/İSTANBUL


*Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz