• Üniversite Adı İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
 • Anabilim Dalı MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 17.Haz.11
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Böl. veya Veteriner Fakültesi mezunu olup, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Genetik ABD. yüksek lisans yapmış ve Deney hayvanları ile çalışmış olmak.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Enstitümüz Fen Fakültesinde açık bulunan uzman kadrosuna "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2. Müracaat edecek adayların "Akademik Personel Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından" (ALES) en az 70 puan almaları gerekir.

3. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

4. Başvuracakların, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini sağlamaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden
temin edilebilir.)

5. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6. Yabancı Dil Belgesi (KPDS en az 60 puan düzeyinde veya eşdeğer diğer Yabancı Dil Belgeleri ÜDS-TOEFL)ÖZEL ŞARTLAR:

1. Fakültelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü veya Veteriner Fakültesi mezunu olup, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Genetik Anabilim Dalında yüksek
lisans yapmış olmak. Deney Hayvanları ile çalışmış olduğunu belgelendirmek.

MUAFİYET:
1. Doktora derecesine sahip olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile
yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları ALES sınavından muaf tutulurlar.İSTENEN BELGELER:

1. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü uzman kadrosuna başvuracak adayların dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri,
transkript, Yabancı Dil Belgesi ve varsa bilimsel çalışma ve yayınları ile birlikte Fen Fakültesi Dekanlığı Gülbahçe Kampüsü Gülbahçe Köyü Urla-İZMİR adresine,
şahsen veya postayla müracaat etmeleri gerekmektedir.