• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 30.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Haz.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Haz.11
 • Kadro Derecesi 8

Çankaya Üniversitesi Ortak Dersler İngilizce Birimi İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince
2 adet İngilizce Okutmanı alınacaktır

Adayın, Eğitim, Edebiyat, ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yabancı dille ilgili bölümlerinden Lisans Diplomasına sahip olması şarttır.
İngilizce öğretimi alanında en az 5 yıl çalışmış olması ve bu durumunu belgelemesi şarttır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

Başvuru için, adayın

fotoğraflı özgeçmişi,

noter onaylı lisans ve varsa yükseklisans diploma fotokopisi

onaylı ders dökümü (tranYasakKelime),

ALES sözel puan (en az 70) çıktısı (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda ya da bir yüksek öğretim kurumunda İngilizce okutmanı olarak çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz),

İngilizce düzeyi için KPDS veya ÜDS’den en az 90 puan veya , TOEFL-IBT’den 100, TOEFL-CBT’den 230, TOEFL PBT’den 570, IELTS’den (dört bölümün her birinden) en az 7,00 puan aldığını gösterir belge,

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli ve muaf olduğunu belirten belge

ile Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Cad. No 14, A Blok, Yüzüncüyıl, 06530 Balgat, ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına 30.5.2011 Pazartesi Günü saat 17:00’ye kadar bizzat ya da posta yoluyla gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi: 30 Mayıs 2011 (17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 3 Haziran 2011
Giriş Sınavı (Yazılı): 8 Haziran 2011 saat:10:00, A Blok Anfi 2

Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 10 Haziran 2011