• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 26.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 31.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Haz.11
 • Kadro Derecesi 6

Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Eğitimi Lisans Mezunu Olup, ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS veya ÜDS’den 50 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve ilgili alanların birinde Yüksek Lisans programını tamamlamış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 32

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.