• Üniversite Adı BEZM-İ ALEM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ECZACILIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı Farmakognozi Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06.May.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Haz.11
 • Kadro Derecesi

Doğal Ürünler Kimyası alanında yüksek lisans mezunu olmak

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ALES'ten muaf sayılmaktadır.
- KPDS ve ÜDS' den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Özel Şartlar :
- 35 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.bezmialem.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.


T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Adnan Menderes Bulvarı- Vatan Cad.
P.K.34093 Fatih / İSTANBUL
Tel : (212) 523 37 19 -
(212) 453 17 00 Dahili : 7919 - 7886