• Üniversite Adı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER HAZIRLIK OKULU
 • Bölüm Adı İNGİLİZCE
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 6
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 13.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.May.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim – Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nden mezun olmak.

T.C.YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokuluna 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen Bölümde görevlendirilmek üzere İngilizce Okutmanları alınacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI:

- ALES’den en az 70 puan almış olmak,

- Merkezi Yabancı Dil sınavlarından (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan 80 ve üstü puan almış olmak,

- İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim – Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nden mezun,

- Konusunda en az 3 yıl deneyimli,

- İngilizce Okutmanları alınacaktır.


BAŞVURU İŞLEMLERİ :

1- Başvuru dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 1 adet fotoğraf,

4- Özgeçmiş,

5- Lisans mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6- Lisans not ortalamasını gösterir transkript,

7- ALES ve Yabancı Dil belgelerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri,

8- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi ,


BAŞVURU ŞEKLİ:

- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

- Müracaatlar şahsen/posta yoluyla veya prepschool@yeditepe.edu.tr e-mail adresine yapılacaktır.

- Sonuçlar Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

MUAFİYET :

- Doktorasını tamamlamış olanlar, 31.07.2008 tarihinine kadar Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınavdan (ALES) muaftır.