• Üniversite Adı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.May.11
 • Kadro Derecesi 4

İktisat Politikası Bilim Dalı İçin; İlgili Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 Sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi , Araştırma Görevlisi ve Uzman alınacaktır. Enstitülere alınacak araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre, Fakültelere alınacak araştırma görevlileri 2547 Sayılı Kanunun 33/a maddesine göre istihdam edilecektir. Başvurular ilgili birimlere ( Rektörlük, Fakülte, Meslek Yüksekokulu ) şahsen ve ya posta ile yapılacak olup postada oluşacak gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Adayların yanlış beyanda bulunmaları hâlinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemiz WEB sitesinde (www.cumhuriyet.edu.tr) yayımlanacak ve bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat dalı /Bölüm ve Program , Adı Soyadı ,Yazışma Adresi ve Telefon Numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Öz geçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)
7. ALES Belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
9. Belirtilen kadro dereceleri itibarıyla atanabilecek durumda olmak.

10. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli

11. Varsa yayımlanmış veya yayımlanacak çalışmalarının örnekleri.

12. Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlileri için; mezuniyetten sonra 2 yıl çalışmışlığını gösterir SGK onaylı Hizmet Döküm BelgesiNot: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.