• Üniversite Adı İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Psikoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Haz.11
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Tem.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Tem.11
 • Kadro Derecesi

Psikoloji alanından en az lisans mezunu olmak

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVESİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümüne Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

Başvuruda Aranacak Şartlar:

Öğretim Üyeleri dışındaki kadrolara başvuracak adaylar, (Öğr. Gör., Arş.Gör., Okutman) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır. Adayların başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmaları gerekir,

Adaylar; başvuru dilekçelerini, (başvuru yapacakları fakülte/Müdürlüklere hitaben yazacaklardır) özgeçmişleri ve diploma (lisans, yüksek lisans, varsa doktora öğrenci belgelerini) fotokopileri yanında; adı geçen yönetmelikte yer alan genel şartlardan; ALES'den alanında en az 70, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldıklarını gösteren belgelerini aşağıda belirtilen Başvuru adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Muafiyet:

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008 tarihinde) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Adresi:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL adresine şahsen başvurmaları veya posta- kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, istenen belgeler bilgisayar ortamında mevcutsa personel@iszu.edu.tr e-mail adresine de gönderilebilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

-Dilekçe
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Belgesi
-Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopisi
-Resmi Transkript
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-2 Adet Fotoğraf
-YÖK Formatlı Özgeçmiş
-Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)
-Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi
-Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosya

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin www. iszu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.