• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KAHRAMANMARAŞ MESLEK Y.O
 • Bölüm Adı Bilgisayar Programcılığı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 06.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.May.11
 • Kadro Derecesi 4

Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olup, belgelendirmek kaydıyla C sharp , net, network yönetimi konusunda en az iki yıl deneyimli olmak

T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca uzman alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir


ÖZEL ŞARTLAR

Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların en az lisans mezunu olmak ve ilan edilen kadroların karşısında belirtilen niteliklere sahip ve mezuniyet tarihinden itibaren en az iki yıl deneyimli olmak. (ilgili alanda yüksek lisans mezunlarında deneyim şartı aranmaz)

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.


BAŞVURU

İlan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim, kadro derecesi, bölüm ve sabıka kaydının olup olmadığı belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Lisans / Lisansüstü Mezuniyet Belgesi

- Lisans Transkript (onaylı resmi)

- ALES Belgesi

- Deneyim Belgesi

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Askerlik Durum Belgesi ( Terhis, Tecil veya Muaf belgesi)

- Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan

başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire BaşkanlığıÖn değerlendirme sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.