Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm Adı BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı
Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
Kadro Sayısı 1
Duyuru Başlama Tarihi 20.10.2010
Son Başvuru Tarihi 04.11.2010
Ön Değerlendirme Tarihi 09.11.2010
Giriş Sınav Tarihi 11.11.2010
Sonuç Açıklama Tarihi 15.11.2010
Kadro Derecesi

Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü'ne, Bilgisayar Bilimleri, Biyomühendislik Lisans mezunu Araştırma Görevlisi alınacaktır.

T.C.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tairhinde Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad.No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel:0212 311 50 00
Faks:0212 216 84 41
e-posta: hr@bilgi.edu.tr
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
KPDS/ÜDS (İngilizce) 87, TOEFL (IB-82/CB-213,PB-550), IELTS 6.5 veya tamamen İngilizce eğtim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumundan alınmış bir lisans veya lisansüstü diplomasına sahip olmak
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. Örnek Dilekçe Formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir.
Özgeçmiş
Yabancı Dil Sınav Belgesi
Öğrenim Belgeleri (Diplomalar ve Transkriptler)
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.