• Üniversite Adı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YÜKSEKOVA M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 26.10.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.10.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 02.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Türkçe Öğretmenliği'nden mezun olmak ve en az 4 yıl tecrübeli olmak.

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim elemanları alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR
1) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.
3) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

B-ÖZEL ŞARTLAR
Öğretim Görevlisi Kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar :
1) Yukarıda belirtilmiş olan Genel Şartları taşımak.
2) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

C-BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER
1) Başvuru Dilekçesi
2) Özgeçmiş ve varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya
3) Lisans diploma örneği (Onaylı)
4) Lisans transkript belgesi (Onaylı)
5) ALES belgesi fotokopisi
6) Varsa Yüksek lisans veya doktora belgesi (Onaylı)
7) Nüfus cüzdanı fotokopisi
8) 2 Adet vesikalık fotoğraf ( son altı ay içinde çekilmiş)
9) Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge(erkek adaylar için)
10) Savcılık belgesi
11) Hizmet belgesi (Daha önce kamuda, Özelde SSK'lı veya Bağ-Kur'lu çalışmışlığı varsa)

NOT:İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvurular; Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu’na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Adresi: Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu (Sümbül Mah.Hisaş Cad. No: 3)Hakkari

Yazılı Sınav Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulunda Yapılacaktır.

Tel : (0438) 211 08 07
Faks : (0438) 211 00 54
Muafiyet :

1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz."

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

Başvuru Formu http://www.hakkari.edu.tr/dalt/index...106&Itemid=157 adresinden alınabilir.