• Üniversite Adı İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Beslenme ve Diyetetik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 08.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 16.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.May.11
 • Kadro Derecesi

Beslenme ve Diyetetik alanında en az yüksek lisans mezunu olmak

Başvuruda Aranacak Şartlar:

Öğretim Üyeleri dışındaki kadrolara başvuracak adaylar, (Öğr. Gör., Arş.Gör., Okutman) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.Adaylar; başvuru dilekçelerini, (başvuru yapacakları fakülte/Müdürlüklere hitaben yazacaklardır) özgeçmişleri ve diploma (lisans, yüksek lisans, varsa doktora öğrenci belgelerini) fotokopileri yanında; adı geçen yönetmelikte yer alan genel şartlardan; ALES'den alanında en az 70, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldıklarını gösteren belgelerini aşağıda belirtilen Başvuru adresine ulaştırmaları gerekmektedir.Muafiyet :

Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008 tarihinde) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.Başvuru Adresi:

İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mah. No:26/K Tepekent-Büyükçekmece/İSTANBUL adresine posta veya kargo yolu ile gönderilecektir.Ayrıca, istenen belgeler bilgisayar ortamında mevcutsa personel@arel.edu.tr e-mail adresine de gönderilebilecektir.Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.