• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 02.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 09.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.May.11
 • Kadro Derecesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanında, 1.053 Haberleşme Bilimdalı alanında en az lisans derecesini almış olmak

Çankaya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince Araştırma Görevlisi alınacaktır.

1. Adayın, Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanında, 1.053 Haberleşme Bilimdalı alanında en az lisans derecesini almış olması şarttır.

2. Başvuru için, adayın

o özgeçmişi,

o diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime),

o ALES<1> sayısal puan (en az 70 olmalıdır) çıktısı,

o İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80 ) / ÜDS (en az 80) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan anılan puan muadili puan almak ve belgelemek veya Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir Üniversiteden almış olduğunu gösterir belge ile,

Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Cad. No 14, A Blok, Yüzüncüyıl, Balgat, ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına 02.05. 2011 Pazartesi Günü saat 17:00’a kadar bizzat,posta ile veya dozgor@cankaya.edu.tr adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


<1> İlgili yönetmeliğin 14. maddesi gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.