• Üniversite Adı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 28.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 09.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 13.May.11
 • Kadro Derecesi

Uluslararası Ticaret,Lojistik veya İşletme Lisans mezunu ve ilgili alanlarda Yüksek Lisans öğrencisi veya mezunu olmak

T.C.İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tairhinde Resmi Gazetede yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular İnsan Kaynakları Birimi'ne şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. E-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Birimi
Kuştepe Kampüsü
İnönü Cad.No:6
Şişli-İSTANBUL
Tel:0212 311 50 00
Faks:0212 216 84 41
e-posta: ikgelisim@bilgi.edu.tr

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

-Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
-İlgili alan türünde ALES'ten en az 70 puan almış olmak,
-Yabancı Dil Sınav Belgesi'ne sahip olmak: KPDS/ÜDS (İngilizce) 87 veya TOEFL (IB-82/CB-213,PB-550) veya IELTS 6.5 veya tamamen İngilizce eğtim-öğretim yapan Yükseköğretim Kurumundan alınmış bir lisans veya doktora diplomasına sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular şahsen veya kargo yoluyla yapılabilir. Başvuru dilekçelerine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. Örnek Dilekçe Formu İnsan Kaynakları Birimi'nden temin edilebilir.

-Özgeçmiş
-ALES Belgesi
-Yabancı Dil Sınav Belgesi
-Öğrenim Belgeleri (Diplomalar ve Transkriptler)
-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Birimi'ne ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.