• Üniversite Adı SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı Yabancı Diller
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 25.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.May.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak, İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birisinde doktora öğrenimi görüyor olmak veya ilgili alanda en az 5 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünde istihdam edilmek üzere; 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Okutmanlar alınacaktır. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacak olup postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI:
- İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olmak,
- İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarından birisinde doktora öğrenimi görüyor olmak veya ilgili alanda en az 5 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak.
- KPDS veya ÜDS’de İngilizce'den en az 90 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
- Başvuru Formu (Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. http://www.ssu.edu.tr)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
- Diploma fotokopileri
- Doktora öğrenimine devam edenler için öğrenci belgesi
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge
- Lisans mezuniyet transkripti (Onaylı)
- Doktora öğrencisi olmayanlar için, alanında en az 5 yıllık tecrübeye ilişkin belge.
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge


ADRES:
Hayriye Dumankaya Yerleşkesi Atalar Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi No:44, 34865 Kartal/İSTANBUL