• Üniversite Adı İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 10
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 06.May.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.May.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Haz.11
 • Kadro Derecesi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi alanlarında lisans ve aynı dallarda yüksek lisans diploması ve en az iki yıl üniversite düzeyinde İngilizce öğretmenlik tecrübeli olmak

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu için 2547 Sayılı Kanununun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca okutmanlar alınacaktır.ARANAN ŞARTLAR
* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

* En az iki yıl üniversite düzeyinde İngilizce öğretmenlik deneyimine sahip olmak,

* İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak,

* KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan veya TOEFL (IBT–90/CBT–230/PBT–570) veya IELTS 7,00 (dört bölümün her birinden en az 7,00 almak)

* ALES 'den 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz.)BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER
* Başvurular şahsen, posta veya e-posta yoluyla son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


1- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı Sureti

4- Bir adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

5- Yabancı dil sınav belgesi

6- ALES belgesi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)

7- Öğrenim belgeleri (Lisans / Yüksek Lisans) ve tranYasakKelime

8- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi

9- İki yıl iş tecrübesini gösteren hizmet belgesi

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

Başvuru belgeleri, Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:27 Üsküdar / İstanbul adresine posta ile veya cigdemyilmaz@sehir.edu.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.