• Bilgisayar Mühendisliği BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Bilgisayar Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 26.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve Bilgisayarla Görüntü ve Makine Öğrenmesi alanında uzman olmak.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

Aranan Nitelikler:
1. ALES'ten en az 70 almış olmak. (İlgili Yönetmelik uyarınca Doktorasını tamamlamış olanlarda ALES şartı aranmaz.)
2. KPDS/ÜDS'den en az 50 almış olmak.
3. Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (on) yıl tecrübeli olmak,
4. Doktorasını tamamlamış olmak.
5. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
6. Bilgisayarla Görüntü ve Makine Öğrenmesi alanında uzman.

İstenen Belgeler:
1. ALES sonuç belgesinin aslı
2. KPDS/ÜDS sonuç belgesinin aslı
3. Resmi Transkript
4. Diploma fotokopileri
5. Başvuru dilekçesi
7. Özgeçmiş
8. 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

Başvuru:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Beşiktaş, İstanbul adresine yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.


NOT: Giriş sınavının yeri ve saati müracaat edecekleri birimlerden öğrenilecektir.