• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • Anabilim Dalı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 08.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 11.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.10.2010
 • Kadro Derecesi 4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak, alanında ALES'ten en az 70 puan ve KPDS veya ÜDS'den yüksek lisans öğrencisi için en az 60 puan almış olmak veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.