• Üniversite Adı GEDİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 02.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.May.11
 • Kadro Derecesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Lisans Derecesini Almış Olmak.

2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES Sınavından en az 70 almış olmak. (İlgili alandaki puan türünden)

2- KPDS/ÜDS den en az 50 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3- Adayların 35 yaşını doldurmamış olması şarttır.



ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1-Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans Diploma ve Not Belgeleri Fotokopileri)

4-ALES belgesinin fotokopisi

5-KPDS/ÜDS belgesinin fotokopisi

6-Nüfus cüzdan fotokopisi

7-2 adet vesikalık fotoğraf



-Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

-Belirtilen şartları taşıyanlar aşağıdaki adrese insan kaynakları birimine şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



BAŞVURU ADRESİ: Sülüntepe Mah. Yunus Emre Cad. No:1/1 34913 Şeyhli-Pendik/İstanbul

TEL: 0216 595 21 85-109(dahili)