• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı BESLENME VE DİYETETİK
 • Anabilim Dalı TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 08.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 09.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 11.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.10.2010
 • Kadro Derecesi 4

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Programlarından birisinde Yükseklisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

ARANAN ŞARTLAR: Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış yabancı dilden KPDS veya ÜDS yüksek lisans için en az 60 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak. Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Programlarından birisinde Yükseklisans öğrencisi olmak.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.