• Üniversite Adı AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik ve Mimarlık* Fakültesi
 • Bölüm Adı Makine Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Makine Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu ve ilgili alanda yüksek lisans yapıyor olmak.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURUÜniversitemizin çeşitli birimlerinde 2547 sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19/09/2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a)2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesin de belirtilen şartları taşımak,

b)Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılan her türlü atamada ALES’ den en az 70(yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’ den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavda, bu puan muadili bir puan olmuş olmak,

c)Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

d)Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

ÖZEL ŞARTLAR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ:

a)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

MUAFİYETLER:

Doktorasını tamamlamış olanlar ile bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Öğretim Elemanı kadrosunda bulunanlar veya Öğretim Elemanı kadrolarından ayrılanlar (disiplin cezası nedeniyle ayrılanlar hariç)için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı ile bölümü gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, Lisans transkript belgesi, ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi, ilan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek lisans veya Doktora belgesi örneği, Yüksek Lisansa devam edenlerin, devam ettiği enstitü’ den tez aşamasında olduklarını kanıtlayan belge, nüfus cüzdan örneği, son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, askerlik durum belgesi(erkek adaylar) ekleyerek Avrasya Üniversitesi Personel Dairesine şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olmaları gerekir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Yazışma Adresi: Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi

Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No:226 Pelitli / Trabzon

Tel: 0 462 334 05 50Not: 1-Üniversitemiz Web sayfasında www.avrasya.edu.tr. yapılacak duyurular tebliğ yerine geçecektir. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

2-Giriş sınavının yeri ve saati www.avrasya.edu.tr. duyurulacaktır.