• Üniversite Adı OKAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı İnşaat Teknolojisi
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 21.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İnşaat Teknolojisi, İnşaat, Maden Mühendisliği Lisans Programlarının birinden Mezunu olmak.

T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :

- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar :

- Lisans mezunu olmak ve en az ilgili alanında 2 (iki) yıl tecrübeli olmak.

Muafiyet :

- Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte (31.07.2008 tarihinde) Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru Şekli :

- Adayların, Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (myoik@okan.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Okan Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. www.okan.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.


T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ

Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Bürosu

Okan Üniversitesi Kadıköy Kampusu

Uzunçayır Cad. No:4/A PK. 34722

Hasanpaşa - Kadıköy / İSTANBUL

Tel : 0 (216) 325 48 18 Dahili : 207

Faks : 0 (216) 339 61 36