• Üniversite Adı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı CERRAHPAŞA TİP FAKÜLTESI
 • Bölüm Adı TEMEL TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı BİYOFİZİK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 21.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 06.May.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.May.11
 • Kadro Derecesi 4

2547-50/D Maddesi Uyarınca Biyofizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapıyor Olmak


T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmelikte19.09.2009 tarihli, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)BAŞVURULAR

Başvurular İlgili Birimlerin Dekanlıkları ile Müdürlüklerine yapılacaktır.

İlgili Birimlere şahsen veya posta yolu ile başvurmaları ve posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir.

Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup Posta ile yapılan başvurulardaki Süresi içinde yapılmayan başvurular, kabul edilmeyecektir.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Dilekçe

1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi

Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

Yabancı Dil Belgesi

ALES Belgesi

Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belgeNot:İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.