• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 21.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İşletme bölümü mezunu ve İşletme alanında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak

Atılım Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterleri uyarınca aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan bir araştırma görevlisi istihdam edilecektir.

Başvuru Koşulları

a) İşletme bölümü mezunu olmak

b) İşletme alanında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak

c) ALES’den en az 70 ve üzeri puan almış olmak

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

e) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil

Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil

Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen

bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,


Adaylar özgeçmişlerini, Diploma Fotokopilerini, Yabancı Dil ve ALES sınav sonuçlarını ve şahsen veya e-posta (aslihants@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 446 84 91