• Üniversite Adı TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İşletme Fakültesi
 • Bölüm Adı Havacılık İşletmeciliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 20.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 23.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Matematik ve Bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak ve Sonlu Farklar Yöntemleri konusunda çalışmış olmak


Üniversitemiz İşletme Fakültesi Havacılık İşletmeciliği Bölümü'ne 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlileri alınacaktır.

AÇIKLAMA

1) İşletme Fakültesi, Havacılık İşletmeciliği Bölümüne (1 adet araştırma görevlisi); Matematik ve Bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak ve Sonlu Farklar Yöntemleri konusunda çalışmış olmak;

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır.Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1. Özgeçmiş,

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf,

4. ALES belgesi

5. KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6. Öğrenim belgeleri (Lisans/yükseklisans)

7. Not Döküm Belgesi

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9. Lisansüstü programına kabul yazısı veya öğrenci belgesi (Varsa)

10. Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.İLGİLİLERE DUYURULUR

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Tel: +90 312 3428458-59 / Faks: +90 312 3428460

Adres: Büyük Sanayi, 1. Cad. Elif Sokak, No:4, Akköprü-Altındağ/Ankara, Türkiye