• Üniversite Adı NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 25.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İletişim Tasarımı Bölümü Lisans Mezunu olmak

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 ve 19 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.T.C. NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilgisayar Programcılığı Programında görevlendirilmek üzere; İletişim Tasarımı Bölümü Lisans Mezunu Öğretim Görevlisi alınacaktır.

1-657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

3-Photoshop, After Effects, 3D MAX ve MAYA Programlarını kullanabilen ve bu programlarda oluşturulmuş projelere sahip, Meslek Yüksekokullarında en az iki yıl Grafik Animasyon, Grafik Tasarımı ve Animasyon dersleri vermiş olmak.MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz."BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvurularını Yüksekokulumuzun Pangaltı, Ergenekon cad. No:45 Şişli/İstanbul. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.

Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvuru Dilekçesi

- ALES Belgesi

- Lisans Mezuniyet Belgesi

- Lisans Transkript

- İş Tecrübesi ve/veya Hizmet Belgesi (Bir başka kurumdan atanmış olanlar veya meslek alanlarında tecrübe sahibi olanlar)

- Nüfus Cüzdanı Örneği

- 1 Adet Fotoğraf

- YÖK Formatlı Özgeçmiş

- Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak)

- Var ise Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

- Var ise Bilimsel Çalışmalarını kapsayan dosyaNOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Yüksekokulumuz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.