• Üniversite Adı YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TIP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TİP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı FARMAKOLOJİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 21.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.Nis.11
 • Kadro Derecesi 5

Tıp Fakültesi Veya Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak,Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Yapmış Olmak ve Deney Hayvanları Kullanma Sertifikasına Sahip Olmak.

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 ve 19 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almak.

3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

5) Sadece bir kadroya müracaat edilebilecektir, birden fazla yapılan müracaatlarda ise yapılan müracaatlardan hiçbiri kabul edilmeyecektir.
B-ÖZEL ŞARTLAR

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4' lük veya 5'lik not sisteminin 100'lük not sistemine eşdeğerliği YÖK Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosuna göre esas alınacaktır.
Başvurma yeri ve istenen belgeler :

1-Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro ünvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
2-Özgeçmiş,
3-Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi,
4-Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınav) belgesi fotokopisi,
5-Lisans diploması fotokopisi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),
6-Yüksek lisans diploma fotokopisi (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.),
7-Lisans transkripti (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)
8-Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası
9-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
10-2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
11-Askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
12-Daha önce kamuda görev yapmış ise hizmet belgesi,
13- Başvuruların Tıp Fakültesi Dekanlığı'na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.
Son başvuru tarihinden sonra gelecek olan başvuru evrakları işleme alınmayacaktır.
Muafiyet :

Doktorasını tamamlamış olanlar, tıpta Uzmanlık tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularda merkezi sınav şartı aranmaz.