• Üniversite Adı YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yüksek Lisans yapıyor ya da Yüksek Lisans Mezunu olmak.

Üniversitemiz 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2. ALES'den en az 70 puan, Öğrenci seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4'lük not sisteminin 100'lü not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

c) Mezuniyet (diploma) ve transkript belgelerinin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi,
- Özgeçmiş,
- Mezuniyet belgesi onaylı sureti (Diplomalar) (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
- Lisans Transkript Belgesi
- ALES belgesi, ve Yabancı Dil Belgesi
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmalar.
- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge)BAŞVURU SÜRESİ VE ADRESİ

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Topkapı Ofluoğlu Kampusu Yılanlı Ayazma Cad. No:26 Cevizlibağ - Topkapı/İSTANBUL adresine 19 Nisan 2011 saat 17:00'ye kadar yapılmalıdır.
Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.