• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MATEMATİK
 • Anabilim Dalı FONKSİYONLAR TEORİSİ VE FONKSİYONEL ANALİZ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 01.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 04.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.11.2010
 • Kadro Derecesi 5

Analiz alanında doktora yapmış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrosunda Öğretim Görevlisi. Atama maddesi:31

04.12.2008 tarih ve 27.074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. Maddesinin (3)-c bendinde belirtilen koşulu sağlamak.

Duyurulur.