• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı AKTÜERYA BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Nis.11
 • Kadro Derecesi 6

Fen veya Fen Edebiyat Fakülteleri Aktüerya Bölümü Lisans mezunu olup, alanında ALES’ten en az 70 puan almış olmak. KPDS veya ÜDS’den yüksek lisans için 60 doktora için 70 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.