• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Sosyoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 18.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde Sosyoloji derecesine sahip olmak.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır.

Aranan Nitelikler:
1. ALES'ten en az 70 almış olmak
2. KPDS/ÜDS'den en az 50 almış olmak.
3. Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 (on) yıl tecrübeli olmak,
4. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde Sosyoloji derecesine sahip olmak.
5. "Methodology of Social Sciences", "Methods and Techniques of Social Research", Stat.Meth. and Comp.App.in Social Sciences", "Qualitative Methods in Sociology ", "Contemporary Sociological Theory", Demography / Population Dynamics", "Readings in Migration Studies" ve Turkish Sociologists" alanlarında uygulamalı ve kuramsal ders verebilecek niteliklere sahip olmak.

İstenen Belgeler:
1. ALES sonuç belgesinin aslı
2. KPDS/ÜDS sonuç belgesinin aslı
3. Resmi Transkript
4. Diploma fotokopileri
5. Başvuru dilekçesi
7. Özgeçmiş
8. 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

Başvuru:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Beşiktaş, İstanbul adresine yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.


NOT: Giriş sınavının yeri ve saati müracaat edecekleri birimlerden öğrenilecektir.