• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 03.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 05.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.11.2010
 • Kadro DerecesiGEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu’nun aşağıda belirtilen programına Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU SINAV VE ATAMA TAKVİMİ
Duyuru Tarihi : 20 Kasım 2010 Giriş Sınavı Tarihi : 05 Kasım 2010
Son Başvuru Tarihi : 03 Kasım 2010 Sonuç Açıklama Tarihi : 06 Kasım 2010
Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 04 Kasım 2010

A- BAŞVURU
Program : Lojistik
Kadro : 1
Özel Koşullar
1- İktisat-Ekonomi bölümünden lisans mezunu olmak,
2- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) EA 90 puan almak,
(ALES puanı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)
3- KPDS veya ÜDS’den İngilizce bölümünden en az 80 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almak
4- En az 5 yıl kamu ve özel sektörde çalışmış olmak
5- Üniversitelerde işletme, finans ve proje yönetimleri vb. konularda ders vermiş olmak

Genel Koşullar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
3. Özel koşullarda belirtilen hususları belgelendirmek şarttır.

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
3. Lisans transkript belgesi (Asıl)
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
6. Özel koşullarda belirtilen diğer hususlara ilişkin belgeler
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
9. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

Başvuru Adresi ve Süresi:
Gerekli evrakın, en geç son başvuru tarihinde saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Hürriyet Bulvarı N.16/1 Çankaya KONAK/İZMİR adresindeki Çankaya Yerleşkesi’nde olacak şekilde bizzat veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)

B- ÖN DEĞERLENDİRME (m.10)
Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVI (m.11)
Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Hürriyet Bulvarı N.16/1 Çankaya KONAK İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.

Uyarı: Atamalar yürürlükteki yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.

Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
Rektör