• Üniversite Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı VETERİNER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı HASTALIKLAR VE KLİNİK BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı PARAZİTOLOJİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 29.Nis.11
 • Kadro Derecesi 4

Veteriner Fakültesi Mezunu, Parazitoloji alanında tezli yükseklisans yapmış yada yapıyor olmak.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda Birimi, Bölümü ve nitelikleri belirtilen alanlarda öğretim elemanı alınacaktır.İlan edilen kadrolara Müracaat edebilmek için ilgili yönetmelikte belirtilen Genel ve Özel Şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşımak.Duyuru başlama tarihi, son başvuru tarihi, ön değerlendirme duyuru tarihi, giriş sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi yukarıda belirtilmiştir.Ön değerlendirme sonuçları ile ilgili Yönetmelik uyarınca yapılacak giriş sınavı sonucuna bağlı olarak sonuçlar http://www.mehmetakif.edu.tr adresimizde duyurulacaktır.
GENEL ŞARTLAR:1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR:
a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
MUAFİYET:
Doktorasını tamamlamış olanlar, halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar merkezi sınav (ALES) dan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ :1- İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; başvurduğu kadronun ünvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını belirten dilekçe ile ilgili Yönetmelikte istenen belgeleri ekleyerek Kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile başvuracaktır.2- Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren onbeş gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (İlgili Yönetmelikte istenen belgelerle birlikte)

1- ALES ve Yabancı Dil Belgesi2- Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Sureti (onaylı), bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, transkriptleri, bilimsel çalışma ve yayınları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)3- Erkek adayların askerlik durum belgesi,
Not: İlgili Yönetmeliğin tam metni Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca İlan sayfasının başlığında yayımlanmıştır.