• Üniversite Adı KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı İnşaat
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.May.11
 • Kadro Derecesi 2

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Teknik Eğitim Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu ve alanında en az yüksek lisans yapmış olmak

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.GENEL ŞARTLAR- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir


ÖZEL ŞARTLARÖn lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adayların en az lisans mezunu olmak ve ilan edilen kadroların karşısında belirtilen niteliklere sahip olmak.MUAFİYETDoktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre Uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.BAŞVURUİlan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapılabilecektir.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenilen belgeler:

- Başvuru Dilekçesi (başvurduğu birim, bölüm ve sabıka kaydının olup olmadığı belirtilecektir.)

- Özgeçmiş

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Lisans / Lisansüstü Mezuniyet Belgesi

- Lisans Transkript (onaylı resmi)

- ALES Belgesi

- Deneyim Belgesi

- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

- Askerlik Durum Belgesi ( Terhis, Tecil veya Muaf belgesi)

- Hizmet Belgesi (daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için)

Yukarıdaki belgeler ile birlikte ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir.(süresi içinde yapılmayan

başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır)Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Personel Daire BaşkanlığıÖn değerlendirme sonuçları www.ksu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.