• Üniversite Adı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İlahiyat Fakültesi mezunu ve Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam Bilim Dallarından birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

T.C. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES' ten en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.


Başvuru Şekli :

- Adaylar, Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen veya son başvuru tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne ulaşması şartıyla posta yolu ile başvuruda bulunabilirler. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Başvuru Dilekçesine Eklenecek Evrak :

YÖK formatında özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, ALES belgesi fotokopisi, yabancı dil sonuç belgesi fotokopisi, fotoğraf (2 adet), noter onaylı diploma fotokopileri (lisans diploması ve transkripti, yüksek lisans kayıt belgesi veya diploması, doktora aşamasında ise doktora kayıt belgesi, yurt dışından alınmış olan diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi fotokopisi) ve varsa adayın bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya (1 nüsha).


ADRES :

T.C İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İcadiye Bağlarbaşı Cad. No:40

34662 - ÜSKÜDAR / İSTANBUL

FAKÜLTE: Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi


ÖZEL ŞARTLAR:

1. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak,

2. İlahiyat Fakültesi mezunu ve Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam Bilim Dallarından birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.