• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik Fakültesi
 • Bölüm Adı Makine Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 01.Nis.11
 • Son Başvuru Tarihi 16.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Mühendislik Fakültesi için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca belirtilen bölümler için Araştırma Görevlileri alınacaktır.

AÇIKLAMA

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

ÖZEL ŞARTLAR

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

1. Özgeçmiş,

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf,

4. ALES belgesi

5. KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6. Öğrenim belgeleri (Lisans/yükseklisans)

7. Not Döküm Belgesi

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9. Ankara’daki üniversitelerden birinde Lisansüstü programına kabul yazısı veya öğrenci belgesi

10. Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.


İLGİLİLERE DUYURULUR