• Üniversite Adı GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TOKAT M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.10.2010
 • Son Başvuru Tarihi 05.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 08.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Kas.10
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Kas.10
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin Toprak Bölümü mezunu olmak ve bitki besleme alanında yüksek lisans yapmış olmak.

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :
-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (lisans öğreniminde mezun olunan alanda ) en az 70 puan almış olmak.*
-Mezuniyetle ilgili şartlar açıklamalar kısmında belirtilmiştir.

* Alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES'ten en az 70 puan almaları gerekmektedir.

MUAFİYET :
Doktorasını tamamlamış olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :
Adaylar başvurularını Tokat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapacaklardır.
(Birim iletişim bilgileri için Üniversitemiz web sayfasına bakınız.)
Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
NİTELİĞİ
-Dilekçe
(http://www.gop.edu.tr web adresinden temin edilebilir)
-Başvuru Formu
-ALES Belgesi
(Başvuruda internet çıktısı olabilir)*
-Lisans Belgesi ve Transkript
(Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse Noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)
-Yüksek Lisans Belgesi ve Transkript
((Başvuruda belgenin aslı verilmeyecekse Noter veya bir yükseköğretim kurumundan onaylı sureti)
-Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi
(Bakaya durumda olmamak)
-Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi
(Aslı)
-Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
-Özgeçmiş
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-2 Adet Fotoğraf

*İnternet çıktısı olarak gönderilen ALES ve Dil Belgelerinin doğruluğu ÖSYM’nin Resmi internet sitesinden teyit edilecektir.

Not : Mezuniyet Belgeleri, Öğrenci Belgeleri ve Transkriptlerin aslı veya noterce onaylanmış suretleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.