• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 30.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 15.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 19.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 22.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Nis.11
 • Kadro Derecesi 5

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından mezun olmuş olmak, alanında ALES’ten en az 70 puan almış ve KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği kabul edilmiş bir sınavdan en az 75 puan almış ve Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknolojisi alanında yüksek lisans öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.


Duyurulur.