• Üniversite Adı UFUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Hukuk Fakültesi
 • Bölüm Adı Kamu Hukuku
 • Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 07.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.

Ufuk Üniversitesinden;
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)GENEL ŞARTLAR

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
* Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak.
* Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedirÖZEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru için

* Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
* Alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Başvuracakların bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durum (Lisans-Y.Lis.-Doktora) belgeleri ile lisans not ortalamasını gösterir transkript (onaylı suretleri) ile, ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopilerini vermeleri gerekmektedir.

2- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Müracaatlar Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılabilecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

3-Sınav Takvimi Ön Değerlendirme Sonucu, Giriş Sınavı ve Değerlendirme sonuç takvimi Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca tebligat yapılmayacaktır.