* Üniversite Adı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
* Fakülte Adı
* Bölüm Adı
* Anabilim Dalı
* Kadro Tipi Okutman
* Kadro Sayısı 1
* Duyuru Başlama Tarihi 24.Mar.11
* Son Başvuru Tarihi 08.Nis.11
* Ön Değerlendirme Tarihi 11.Nis.11
* Giriş Sınav Tarihi 12.Nis.11
* Sonuç Açıklama Tarihi 15.Nis.11
* Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği vb. alanlarda lisans veya aynı dallarda yüksek lisans diploması sahibi olmak.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN OKUTMAN ALIMI İLANI

Üniversitemizce, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” uyarınca l (bir) adet İngilizce Okutmanı alınacaktır.

OKUTMAN İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği vb. alanlarda lisans veya aynı dallarda yüksek lisans diploması sahibi olmak,
3. KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 95 puan almış olmak,
4. ALES’den 100 üzerinden en az 80 puan almış olmak. (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda, ALES şartı aranmaz.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ve Üniversitemiz Rektörlüğüne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru şahsen veya posta yoluyla ve Üniversitemiz Rektörlüğüne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu
2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi
3. Özgeçmiş
4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
5. Bir adet fotoğraf ( Son altı ay içinde çekilmiş)
6. Yabancı dil sınav belgesi
7. ALES belgesi ( 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge)
8. Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans) ve transkript
9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10. Erkek adayların askerliğini tamamlamış olması şartı aranır.

. Başvuru için İletişim bilgilerine www.karatay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir.

. Postadaki gecikme dikkate alınmayacaktır.