• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KAMU YÖNETİMİ
 • Anabilim Dalı SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 28.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 11.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Nis.11
 • Kadro Derecesi 4

Siyaset Bilimi veya Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Lisans mezunu olmak, alanında ALES’ten en az 70 puan almış, yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den en az 75 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.