• Üniversite Adı DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 07.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 18.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.Nis.11
 • Kadro Derecesi

İlgili Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden lisans derecesini almış olmak. En az beş yıl Üniversite düzeyinde öğretim elemanı olarak çalışmış olmak.


2547 Sayılı Kanunun 31, 32 ve 33 Maddelerinde belirtilen koşullar ile 31.07.2008 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atanma kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla, OKUTMAN alınacaktır.

OKUTMANLAR İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1-En az ALES Sınavından 70 almış olmak (Başka bir yükseköğretim kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce çalışıp da ayrımlaş oyanlar hariç)

1-En az KPDS/ÜDS den 80 almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

3-Halen bir Yükseköğretim Kurumunda çalışmakta olanlar veya daha önce en az iki yıl çalışmış ve ayrılmış olanlar bunu belgelemeleri gerekmektedir.BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Başvuru Dilekçesi,

2-Türkçe özgeçmiş,

3-Öğrenim Belgeleri (Diploma Transkirip Fotokopileri)

4-ALES belgesi

5-KPDS/ÜDS belgesi

6-Nüfus cüzdan Fotokopisi

7-2 adet adet vesikalık fotoğraf
-Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

-Belirtilen şartları taşıyanlar başvurularını bölüm ile İlgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler.BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi İlgili Bölüm Başkanlığı'na ; Acıbadem , Zeamet Sok. No:21/34722-Kadıköy/İstanbul