• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Muhasebe-Finansman alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, Lisans ve doktora eğitimini, öğretim dili İngilizce olan programda tamamlamış olmak

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Programında görevlendirmek üzere 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Aranan Koşullar
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" de belirtilen genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Muhasebe-Finansman alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak,
3. Lisans ve doktora eğitimini, öğretim dili İngilizce olan programda tamamlamış olmak,
4. Yükseköğretim Kurumlarında akademik kadroda en az 5 yıl tam zamanlı olarak çalışmış olmak,

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf,
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)
5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampusü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Selimpaşa/İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Selimpaşa Kampusüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.