• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 21.Mar.11
 • Son Başvuru Tarihi 04.Nis.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 06.Nis.11
 • Giriş Sınav Tarihi 08.Nis.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.Nis.11
 • Kadro Derecesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”’ uyarınca Kadir Has Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında görevlendirmek üzere 1 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Aranan Koşullar

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"de yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak,
3. Yükseköğretim Kurumlarında akademik kadroda en az 10 yıl tam zamanlı olarak çalışmış olmak,
4. Bir tanesi SCI-SCI Expanded kapsamında olmak üzere en az iki adet dergi makalesi bulunmak,

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvuru Yeri
Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampusü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Selimpaşa/İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Selimpaşa Kampusüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.